Ulla Brønnum (formand)
Lundemosen 41, 2670 Greve
Tlf.: 29 41 20 07

Bente Sølvsten (sekretær)

Lone Olsen (kasserer og næstformand)

Dorthe Nielsen (bestyrelsesmedlem)

 Hanne Laursen (bestyrelsesmedlem)

Gitte Marcher (suppleant)

Magda Borresø (suppleant)

QQGreve@qqgreve.dk

Foreningens CVR-nummer:  35709215