Det årlige kontingent udgør 300 kr., der opkræves med 150 kr. halvårligt.

Hertil kommer kontingent for medlemskab af Dansk Patchwork Forening.