Quiltequinderne i Greve

Indkaldelse til generalforsamling

Mandag d. 17 april 2023 kl.19:00 i Pensionistcenteret

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Bestyrelsens beretning

 4. Forelæggelse af regnskab for 2022

 5. Indkomne forslag

 6. Fastsættelse af kontingent

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – vælges for 2 år

 • Lone Olsen – villig til genvalg

 • Bente Sølvsten – villig til genvalg

 1. Valg af suppleanter – vælges for 1 år

 • Gitte Marcher – villig til genvalg

 • Hanne Laursen – villig til genvalg

 1. Valg af revisor – vælges for 1 år

 • Inga Paludan Carlsen – villig til genvalg

 1. Valg af revisorsuppleant – vælges for 1 år

 • Kirsten Berggreen – villig til genvalg

 1. Information

 • Brugerrådet v/Bente Sølvsten

 • Gavekassen v/Mette Madsen

 1. Eventuelt

Ad 5: Indkomne forslag

Forslag til behandling under dette punkt skal afleveres til bestyrelsen senest 3. april 2023

Bestyrelsen for Quiltequinderne i Greve

18. marts 2023